Alta d’autónom

Alta d'autónom amb ALR

Per emprendre una activitat pel teu compte necessitaràs donar-te d’alta d’autónom a Hisenda i Seguretat Social, com a autònom. Nosaltres a més de donar-te d’alta de forma àgil i econòmica, t’assessorarem per fer-ho de la millor manera. Posa’t en contacte amb nosaltres i concertarem una reunió per conèixer-nos i aclarir tots els teus dubtes.

Al nostre despatx trobareu tota la informació i assessorament per constituir la seva futura societat d’una manera òptima, tant a nivell jurídic com quant a la posterior operativitat de la mateixa. Gràcies a ser Punt PAE, reduïm els costos al mínim possible, és a dir, per a un capital social de 3.000€, els honoraris de notaria, Registre Mercantil i FNMT seran de 145€ IVA inclòs.

Posteriorment, tal com exigeix l’AEAT, haurem d’obtenir per a la vostra societat el Certificat Digital necessari per a les comunicacions amb l’Agència.

*No inclou tràmits laborals relatius al personal assalariat.

Quan es paga mensualment d'autònom?

El primer pas és demanar cita amb nosaltres, us assessorarem de manera gratuïta sobre tot el procés. El següent pas és triar dDepèn de ledat i si és la primera vegada que et dónes dalta com a autònom o fa més de 2 anys des de la darrera vegada que ho vas estar. En aquest darrer cas, el pagament serà de 60 € primers 12 mesos, 141.65 € següents 6 mesos i els darrers sis mesos 198.31 €, per posteriorment pagar la quota mínima de 283.30 €.e 3 a 5 noms per sol·licitar al Registre un certificat negatiu conforme aquest nom no el fa servir cap altra societat.

 

És necessari donar-me d'alta i pagar l'autònom per facturar?

Sí, només en el cas que la teva facturació no sigui habitual, és a dir, factures esporàdicament, i no superis l’SMI, pots evitar la cotització en aquest règim

Trameteu l'alta i la gestió posterior?

Sí, i no només això, a més t’assessorem com fer-ho adequadament. Truca’ns i t’informarem dels nostres honoraris.

 
 

Puc continuar cobrant la desocupació estant donat d'alta d'autònom?

Sí, 9 mesos complint alguns requisits bàsics.

 
 
 

Puc capitalitzar la desocupació abans d'iniciar l'activitat?

Sí, amb el límit màxim de la inversió que hagis d’afrontar per començar la teva activitat per compte propi. La diferència pots sol·licitar que l’ingressin mensualment pel mateix import que paguis d’autònom.

Puc cobrar la desocupació si em dono de baixa d'autònom?

Sí, sempre que no transcorrin més de 5 anys des de la teva alta en aquest règim.

Quin règim tributari em convé més?

Per determinar quina és la millor fórmula per pagar els impostos derivats de la teva activitat, el millor és que concertis una visita amb nosaltres i t’assessorarem en aquesta matèria. De tota manera, a la nostra àrea FISCAL trobaràs més informació sobre això.