Constitució de societats

La constitució de societats: Com que és Punt PAE (Punt d’Atenció a l’Emprenedor, autoritzats pel Ministeri d’Indústria) constituïm societats limitades de manera àgil i econòmica, només hauràs de pagar els honoraris de notaria i Registre Mercantil, que estan estimats en 145 € IVA inclòs (suplerts calculats per un capital de 3.000 €), i els nostres honoraris, dels quals et podrem informar si contactes amb nosaltres. És important remarcar que no només constituirem la societat, sinó que a més d’oferir-te tot l’assessorament necessari per al correcte funcionament de la teva activitat, també posarem en marxa aquesta societat, és a dir, la donarem d’alta a tots els organismes oficials necessaris per al correcte funcionament.

Al nostre despatx trobareu tota la informació i assessorament per constituir la seva futura societat d’una manera òptima, tant a nivell jurídic com quant a la posterior operativitat de la mateixa. Gràcies a ser Punt PAE, reduïm els costos al mínim possible, és a dir, per a un capital social de 3.000€, els honoraris de notaria, Registre Mercantil i FNMT seran de 145€ IVA inclòs.

Posteriorment, tal com exigeix l’AEAT, haurem d’obtenir per a la vostra societat el Certificat Digital necessari per a les comunicacions amb l’Agència.

*No inclou tràmits laborals relatius al personal assalariat.

Què he de fer per constituir una societat?

El primer pas és demanar cita amb nosaltres, us assessorarem de manera gratuïta sobre tot el procés. El següent pas és triar de 3 a 5 noms per sol·licitar al Registre un certificat negatiu conforme aquest nom no el fa servir cap altra societat.

 

Quant de temps trigaré a poder operar amb la nova societat?

El termini habitual és una setmana, encara que si és necessari podem escurçar aquest temps a 24 hores després de l’obtenció del certificat negatiu del nom que sol trigar 48 hores.

Quins honoraris pagaré per la gestió de la societat?

Per a la gestió de la societat el que proposem és una quota mensual, on incloem totes les gestions i assessorament necessari per al funcionament correcte de la societat. L’import de la quota dependrà de les necessitats de la pròpia societat (nombre de treballadors, volum comptable, etc.). T’informarem dels mateixos a la primera visita.

 

És necessari per a la constitució aportar 3.000€?

No, es pot aportar com a capital immobilitzat del qual ja disposis (ex. equips informàtics, vehicles, mobiliari, etc)