Reclamar quotes autònoms societaris sense tarifa plana

A conseqüència de les sentències pronunciades pels tribunals (STJS Castella i Lleó i STSJ Galícia) en què fallen que no s’impedeix el benefici de la bonificació de l’autònom a qui és administrador d’una societat i compleix el requisit de donar-se d’alta per primera vegada en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social, és a dir, es podrà aplicar a totes les persones autònomes societàries que reuneixin els requisits exigits per a aplicar aquest benefici.

Possibilita aquestes sentències reclamar la devolució de la quota d’autònom societari, abonada per imposició del criteri restrictiu de la TGSS. El termini per a la prescripció per a sol·licitar la devolució de quotes és de quatre anys, i els imports a reclamar oscil·laran entre els 3.500 € i 4.200 €, depenent de l’edat de la persona autònoma societària.

Si desitja iniciar la tramitació per a realitzar aquesta reclamació de manera àgil i efectiva, posi’s en contacte amb nosaltres i l’informarem dels passos a seguir.