Sortida i entrada de diners que exigeix declaració prèvia

Moltes són les persones que, amb residència al país, obtenen rendiments dineraris fora d’aquest i ens pregunten quins límits o tramitacions cal fer per a poder entrar diferents quantitats de diners a Espanya.

Des que va entrar en vigor la Llei 10/2010 contra el blanqueig de capitals, Hisenda obliga a presentar una justificació prèvia en funció de les quantitats, són els següents:

  • Entrades superiors als 10.000 €: S’ha de fer prèviament a l’entrada dels diners davant els serveis de Duanes. Si prové d’algun país de la CEE, només caldrà fer-lo telemàticament
  • Moviments per territori nacional superior a 100.000 €: s’haurà de presentar una declaració davant les Dependències Provincials Duanes.

Aquestes obligacions vénen interposades per a millorar la transparència dels moviments bancaris abans descrits, encara que no estan gravades amb cap impost.