Aquest lloc web pertany a ALR ASSESSORIA CASTELLDEFELS, SL, amb CIF B64447089, despatx dedicat a l’assessorament legal, amb domicili al carrer Major, 32, baixos, de Castelldefels (08860) Barcelona.

En cas que vulgui formular alguna consulta o petició, pot posar-se en contacte següent formulari.