Llei de protecció de dades

Ens encarreguem de manera directa de registrar els fitxers de dades que els nostres clients que, en diferents graus d’obligació, hagin de legalitzar davant de l’Agència Estatal de Protecció de Dades i tot plegat amb uns honoraris molt per sota de les empreses del sector dedicades a això , a més de l’avantatge que suposa poder centralitzar-ho tot en un mateix despatx.