Laboral

Els professionals del nostre despatx t’assessoraran en la contractació de treballadors, cercant sempre les millors opcions per a cada cas, ia més promovent la cerca de solucions legals que permetin a l’empresa estalviar en la cotització mensual, com ara bonificacions, ajudes o subvencions.

Com a autoritzats de la Seguretat Social, ens encarregarem de cursar les altes i baixes dels treballadors, així com tramitar per mitjans telemàtics els contractes de treball. Tot això permetrà tant a l’empresari com a treballador no haver de desplaçar-se per a la signatura dels documents laborals.

Els nostres professionals s’encarregaran del càlcul dels fulls de salaris mensuals, pagues i liquidacions, sempre directament des del nostre despatx.
També directament des del nostre despatx, podrem actuar en defensa dels nostres clients davant de demandes dels seus treballadors, des de resolucions amistoses o conciliacions, fins als jutjats; i davant d’eventuals inspeccions de la Seguretat Social, encarregant-nos de representar l’empresa davant de l’Administració amb total solvència.